Vytrvalý optimismus je klíčová vlastnost úspěšných podnikatelů. Pomáhá jim překonat překážky, kterým v podnikání čelí, ale také stres spojený s podstupováním podnikatelského rizika. Jakkoli je optimismus prospěšný, nechat jej zastínit objektivitu ekonomického vývoje firmy a dosažení tržeb, je pro cash flow a likviditu nebezpečné. 

🎓 Článek vám v rámci Caflou akademie přináší Caflou - český cash flow software

🚦 Série scénářů a příkladů Na co si dát pozor při řízení cash flow

Určitě to znáte, ne každý zájemce o vaše výrobky, služby či zboží skutečně obchod uskuteční. A u těch klientů, kteří u vás opravdu objednají, ještě nemusíte znát datum realizace a den skutečné úhrady. Výše budoucích tržeb je tedy vždy určitým odhadem. S nadsázkou říkám, že existují dvě sofistikované metody předpovědi tržeb. Někteří upřednostňují pohled do křišťálové koule, jiní vychází raději z expertního odhadu lidově nazývaným „vycucání z prstu“. Kterou z metod využíváte vy? 

Podstatné je odhad tržeb provést co nejobjektivněji a realisticky jej podložit dosavadními zkušenostmi a reálnými čísly. Do úvahy je potřeba vzít i trendy národního hospodářství, případně vývoj ekonomik zemí, kam své produkty vyvážíte. Nesprávně provedené odhady budoucích tržeb mohou firmám způsobovat problémy s cash flow, a to oběma směry.

Při růstu tržeb se zvyšuje potřeba provozního kapitálu, účetně krátkodobých oběžných aktiv (finanční majetek, do roka splatné pohledávky a zásoby). Pracovní kapitál lze chápat jako finanční injekci nezbytnou pro provoz firmy a zachování jejích tržeb. Zvyšující se tržby vyvolávají růst pracovního kapitálu, což zvyšuje tlak na financování. Firma má při vyšších objemech obratu vyšší hodnotu pohledávek, může mít i potřebu větších zásob materiálu, výrobků či zboží. Zpravidla zároveň rostou fixní náklady (takové náklady, které jsou nezávislé na objemu výkonů) a při naplnění dosavadních produkčních kapacit i investiční výdaje.

I pokles tržeb může vyvolat zvýšenou potřebu peněz a má tedy dopad do cash flow. Sice poklesne výše pracovního kapitálu, většinou se firma ale nestačí přizpůsobit výší zásob nebo fixních nákladů nové, nižší úrovni tržeb. Kapacitní vybavenost (budovy, stroje, vozový park) a připravenost k výkonu (pracovní síla, nástroje) nejsou tak pružné jako například materiálové náklady. 

V obou případech je důležitá včasná informace o negativním vývoji peněžních toků způsobených změnou tržeb tak, aby firma dokázala včas navrhnout opatření a využít je k řešení hrozící platební neschopnosti stabilizací cash flow. Například při růstu objemu činnosti firmy je indikátorem včasné predikce skutečnost, že firma hůře profinancovává rostoucí pohledávky a zásoby. Pokud však tuto situaci firma indikuje, může s předstihem zabránit hrozícímu zpožďování úhrad svých závazků a dalším problémům spojených s horším cash flow.

 

<< Zpět ke všem článkům Caflou akademie

<< Zpět ke všem článkům série Na co si dát pozor při řízení cash flow

 

Autorka článku: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti  Padia

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve spolupráci s paní Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D., specialistkou na ekonomiku firem ze společnosti PADIA, s.r.o. jsme pro vás připravili Caflou akademii, jejímž cílem je pomoci vám rozšířit znalosti v oblasti řízení peněžních toků v malých a středních firmách. 

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako školitelka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.