Vysvětlení k položkám ceníku:

 • Počet objektů - počet firem, kontaktů, projektů, úkolů, výkazů, faktur, nabídek nebo událostí můžete vytvořit
 • Opakování - počet šablon/vzorů pro opakování, např. pro pravidelné faktury, pravidelné příjmy/výdaje nebo pravidelné úkoly
 • Párování - počet bankovních účtů, které lze v párování nastavit a to pro fakturaci a Cashflow
 • Automatizace - počet automatických procesů/workflow, které lze vytvořit
 • Platby - počet automatických pravidel pro importované bankovní platby, které lze vytvořit
 • Sklad / Ceník - poče položek skladu/ceníku, které lze vytvořit
 • Soubory - kapacita úložiště pro soubory uložené v aplikaci
 • API - počet dotazů, které lze při komunikaci s API Caflou využít
 • Startovací konzultace - po přechodu na placený plán nabízíme bezplatnou virtuální konzultaci (ve formě video schůzky)
 • Funkce navíc - funkce, které jsou dostupné jen ve vyšších plánech Delfín a Žralok:
  • Vlastní atributy - u každého typu objektu (firma, projekt, úkol, faktura atd.) si můžete doplnit libovolný počet vlastních atributů
  • Webové formuláře - přímo v Caflou si vytvoříte vlastní webový formulář a ten buď umístíte na svůj web (skrze iframe) nebo využijete unikátní url formuláře
  • Vlastní doména pro emaily a faktury - pokud přímo z Caflou sdílíte faktury, posíláte zprávy apod., můžete je posílat ze své vlastní domény a ne z generciké domény caflou.cz 
  • Synchronizace e-mailů - zprávy, které si vyměnujete s klienty se zapisují (do firmy či projektu) jako komentáře
  • E-mailový klient/Inbox - v Caflou můžete přijímat a odesílat e-maily a také je řadit pod firmy, projekty či úkoly (automaticky i ručně) (připravujeme)
  • Externí sdílení projektů a úkolů - pokud chcete sdílet údaje z projektů a úkolů i neuživatelům Caflou, např. klientům výkazy ke schválení, plán projektu v Ganttově diagramu apod., využijete tuto funkci
  • Online platby na fakturách - pokud u Caflou vystavujete faktury a chcete svým zákazníkům umožnit např. platbu kartou, využijete online platby
  • Automatické DPH v Cashflow -  pokud v Caflou pracujete s Cashflow a sledujete DPH, pak můžete nechat automaticky z příjmů a výdajů dynamicky generovat očekávaný odvod/vratku DPH a tím zpřesnit plánované cashflow
  • Přepis audio zprávy na text - pokud do Caflou nahrajete audiozprávu, můžete ji nechat roboticky přepsat na text
 • Privátní cloud - privátní cloud vám zajistí vlastní instanci Caflou na samostatném serveru, díky které získáte vyšší bezpečnost, rychlost a možnost specifických změn

Jak Caflou účtuje

Při navýšení na placený plán Caflou automaticky odešle výzvu v platbě za daný plán. Po úhradě se připíše k účtu adekvátní kredit a vygeneruje se daňový doklad (odešle se emailem a je také vždy dostupný v účtu).

Caflou následně na denní bázi strhává kredit odpovídající zvolenému plánu a počtu aktivních uživatelů účtu (výpočtem měsíční cena / 30,4*). Aktivním uživatelem se míní každý reálný uživatel účtu tedy ne "fiktivní" uživatel, který je ve Správě uživatelů označen jako "Aktivní".

* Příklad: Pokud je v momentu kontroly systémem v účtu evidováno 10 uživatelů (ve stavu "Aktivní"), pak cena pro 10 uživatelů a měsíc je 2000 Kč (bez DPH) pro plán Delfín. Denně se z kreditu strhne 2000 / 30,4 = 65,79 Kč.

7 dní před předpokládaným vyčerpáním kreditu Caflou automaticky odešle další výzvu k platbě.

Pokud je úroveň kreditu pro placený účet 7 dní v řadě v mínusu, dojde k ponížení účtu na bezplatnou verzi.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně placeným plánů nebo fakturace, napište nám prosím na podpora@caflou.cz