E-maily lze automaticky

 • označit za přečtené
 • smazat
 • označit štítkem
 • zařadit do složky

Správa pravidel

Přehled existujících pravidel nebo možnost přidat nové pravidlo najdete ve filtru vaší e-mailové schránky:

Automatická pravidla

Nové pravidlo

Nové pravidlo přidáte kliknutím  na tlačítk "Přidat pravidlo". Pro nové pravidlo nastavíte násleudjící:

 • Název - pojmenujte si pravidlo tak, aby z názvu bylo jasné, co pravidlo dělá
 • ❗ Uložený filtr - systém pro spuštění pravidla hledá odpovídající e-maily na základě uložených filtrů. Tedy před vytvořením pravidla je nutné si uložit filtry, které se v pravidle použijí a splnění podmínky filtru aktivuje pravidlo.
 • Pro typ emailů - zde definujete, zda pravidlo kontroluje
  • pouze Doručené e-maily
  • pouze Odeslané e-maily
  • Doručené i odeslané e-maily
 • Potom - zde určíte, jaká akce se má provést s e-mailem, který splní podmínku pravidla
  • Označit za přečtené
  • Smazat email
  • Zařadit do složky
  • Přidat štítek

Automatická pravidla

Uložením se pravidlo aktivuje a systém začne vykonávat akci definovanou pravidlem na e-maily odpovídající podmínce pravidla.