E-maily v připojené schránce lze automaticky

 • Označit za přečtené
 • Smazat
 • Označit štítkem
 • Zařadit do složky
 • Uložit automaticky přílohy (pokud máte nastaveno, aby se přílohy automaticky neukládaly do účtu, lze přílohy uložit u emailů odpovídajícím pravidlu)
 • Vytvořit úkol (z emailu se vytvoří email s určenými základními parametry)
 • Přeposlat (na určený email)
 • Odpovědět (zprávou ze šablony)
 • Zapsat jako komentář (pokud je email zařazen pod firmu, projekt či úkol, lze text emailu automaticky do objektu zapsat jako komentář)

Správa pravidel

Přehled existujících pravidel nebo možnost přidat nové pravidlo najdete ve filtru vaší e-mailové schránky:

Automatická pravidla

Nové pravidlo

Nové pravidlo přidáte kliknutím  na tlačítk "Přidat pravidlo". Pro nové pravidlo nastavíte násleudjící:

 • Název - pojmenujte si pravidlo tak, aby z názvu bylo jasné, co pravidlo dělá
 • ❗ Uložený filtr - systém pro spuštění pravidla hledá odpovídající e-maily na základě uložených filtrů. Tedy před vytvořením pravidla je nutné si uložit filtry, které se v pravidle použijí a splnění podmínky filtru aktivuje pravidlo.
 • Pro typ emailů - zde definujete, zda pravidlo kontroluje
  • pouze Doručené e-maily
  • pouze Odeslané e-maily
  • Doručené i odeslané e-maily
 • Potom - zde určíte, jaká akce se má provést s e-mailem, který splní podmínku pravidla
  • Označit za přečtené
  • Smazat
  • Označit štítkem
  • Zařadit do složky
  • Uložit automaticky přílohy 
  • Vytvořit úkol 
  • Přeposlat 
  • Odpovědět 
  • Zapsat jako komentář 

Automatická pravidla

Uložením se pravidlo aktivuje a systém začne vykonávat akci definovanou pravidlem na e-maily odpovídající podmínce pravidla.