Co pro vás Caflou má v červnovokvětnových novinkách?

  1. Cashflow a DPH - sledujte DPH také v Cashflow, při plánování cash flow pak krásně uvidíte, kolik budete v příštích měsících na DPH vracet a nebudete překvapeni
  2. Hromadně vytvořte z faktur položky v Cashflow - importujete k nám faktury nebo jste doposud z faktur nevytvářeli příjmy a výdaje a chcete faktury dostat rychle do Cashflow? Nyní můžete hromadně z faktur vytvořit položky v Cashflow
  3. Připojte k faktuře existující příjmy nebo výdaje - napárujte fakturu na již existující příjem nebo výdaj (nebo více příjmů/výdajů)
  4. Zmínky - komunikujte s kolegy pomocí zmínek, stačí zmínit kolegu přes @ a Caflou kolegu upozorní notifikací
  5. Vykázaný změřený čas vidíte nově přímo pod výkazem - vykazujete naměřený čas? nyní přímo pod výkazem vidíte vykázané časové záznamy, můžete také do výkazu přidat nový časový záznam
  6. Události si zobrazíte pod firmou nebo projektem - zobrazte si pod firmou nebo projektem události (např. schůzky) s vazbou na danou firmu nebo projekt
  7. Zobrazte si jen aktivní úkoly a projekty v kalendáři - nyní si v kalendáři můžete vyfiltrovat pouze aktivní projekty a úkoly
  8. Zobrazte si v kalendáři úkoly, na kterých jste pouze jako spolupracující - běžně vidíte v kalendáři jen vám přiřazené úkoly, nově si můžete zobrazit i úkoly, kde jste jako spolupracující 
  9. Hromadně přiřazujte štítky - nyní můžete hromadně přiřazovat objektům štítky

Podívejme se na novinky blíže:

1) Cashflow a DPH

Pokud chcete v Cashflow sledovat DPH, jděte to nastavení Cashflow a zaškrtněte volbu "Sledovat DPH" a uložte:

sledovat DPH v Cashlow - nastavení

Jakmile změníte nastavení, u příjmů a výdajů bude možné evidovat výši DPH. Systém automaticky vypočítá výši DPH dle částky, použijeme výchozů sazbu DPH (dle nastavení fakturace/dokladů), hodnotu DPH lze ale vždy přepsat:

sledovat DPH v Cashlow - příjmy a výdaje

Jakmile začnete zadávat DPH u plateb, uvidíte součty DPH v přehledu Cashflow:

sledovat DPH v Cashlow - přehled dph

Pokud budete pečlivě vyplňovat plánované příjmy a výdaje, uvidíte, jak vysoké odvody DPH v budoucnosti budete mít a můžete tak "opravit" vaše cash flow na základě odhadu výše DPH.

2) Hromadně vytvořte z faktur položky v Cashflow

Víte, že k nám můžete snadno importovat faktury třeba z Pohody nebo Money S3? Takto importované faktury se automaticky nepropisují do Cashflow. Nebo jste z faktur položky v Cashflow doposud nevytvářeli? Nyní můžete hromadně z faktur vytvořit položky do Cashflow, stačí označit faktury, zvolit akci "Vytvořit příjem / výdaj" a v dalším kroku upřesnit parametry příjmů nebo výdajů v Cashflow, např. kategorie nebo datum splatnosti:

import faktur - cashflow 2

import faktur - cashflow 1

Po uložení se k fakturám vytvoří nové příjmy nebo výdaje a uvidíte je v Cashflow.

3) Připojte k faktuře existující příjmy nebo výdaje

Plánujete příjmy a výdaje v Cashflow a pak nastane čas plánované položky fykturovat? Nyní můžete při tvorbě fakturu k faktuře připojit již existující položku z Cashflow - stačí jít do záložky Příjem nebo Výdaj, vybrat správnou položku z Cashflow a kliknout na "Připojit":

faktura a cashflow 1

Připojit takto můžete i několik položek:

faktura a cashflow 2

Můžete na to jít také z druhé strany, vybrat v tabulkovém přehledu Cashflow několik příjmů (nebo výdajů) a hromadně vytvořit z těchto položek fakturu:

faktura a cashflow 3

4) Komunikujte s kolegy přes zmínky @

Potřebujete, aby kolega dostal "echo", když ho má nějaká informace zajímat? Nebo nechcete dostávat notifikace u každé změny v úkolu nebo projektu, ale jen notifikace určené pro vás? Používejte v týmu zmínky. Stačí u komentáře nebo popisu objektu zadat @ a Caflou už vám nabídne kolegy, které zmíníte:

Zmínky 1

Vyberete ze seznamu kolegu, uložíte popis nebo odešlete komentář a kolega ihned dostane notifikaci (v aplikaci i na email):

Zmínky 2

5) Vykázaný změřený čas vidíte nově přímo pod výkazem

Používáte stopky / timetracker a z naměřených časových záznamů vytváříte výkazy? Pak jistě uvitáte, že v detailu výkazu nyní vidíte vykázané časové záznamy včetně součtu časů:

změřený čas ve výkazech

Do výkazu také nově můžete přidat další časový ýáznam, např. pokud jste na některý zapomněli.

6) Události si zobrazíte pod firmou nebo projektem

Potřebujete si přehledně zobrazit, jaké události (např. schůzky) se konaly pod určitou firmou nebo projektem? Nyní si můžete v detailu firmy nebo projektu zobrazit události se vztahem na danou firmu nebo projekt, stačí jít do záložky "Události":

Událost pod firmou nebo projektem

V přehledech můžete i filtrovat (podle názvu, data nebo štítků), přehled si můžete také exportovat do pdf, xls nebo pdf.

7) Zobrazte si jen aktivní úkoly a projekty v kalendář

Chcete v kalendáři vidět jen aktivní úkoly a projekty? Pokud ve filtru v kalendáři zaškrtnete "Pouze aktivní", neuvidíte již ukončené projekty a úkoly:

Jen aktivní úkoly a projekty

8) Zobrazte si úkoly, na kterých jste pouze jako spolupracující

Chcete v kalendáři vidět také úkoly, na kterých "pouze" spolupracujete? Nyní vidíte pouze úkoly, které vám jsou přiřazeny, ale pokud ve filtru v kalendáři zaškrtnete "Spolupracuji", uvidíte také úkoly, kde jste vedeni jako spolupracující:

Spolupracuji

9) Přiřaďte štítky objektům hromadnou akcí

Potřebujete třeba úkolům nebo výkazům hromadně přiřadit štítky? Nyní můžete, u většiny objektů lze u hromadné úpravy přiřadit štítky. Stačí vybrat položky a zvolit "Hromadně upravit":

Štítky 1

V dalším kromu ve formuláři zvolíte štítek nebo štítky a uložíte:

Štítky 2

U vybraných objektů se uloží vámi vybrané štítky. Pozor, dojde takto k přepsání původních štítků, pokud některé byly objektům přiřazeny.

Věřím, že se vám všechny tyto novinky budou líbit a pomohou vám k vyšší kontrole nad vaším podnikáním.